تماس با مجموعه ما

برای بازدید از مجموعه های ما می‌توانید به آدرس:

آدرس1

شعبه ۱ کلاچای کیلومتر ۳ کمربندی چابکسر بعدازدوراهی سیاهکلرود

 

آدرس2

شعبه ۲ چابکسر بعداز ایرانبلوک جنب دوربین کنترل سرعت قاسم اباد

تلفن

09112414781

وبسایت

mojtamaepalmiran.ir