مجتمع درختان تنومند پالمیران

انواع درختان تنومند پالم لاتانیا۸ الی ۱۲ متری،انواع فونیکس در سایز مختلف،پالم واشنگتن،مطبق، درختان کهنسال زیتون،سیکاش بزرگ،درخت دراسنا،درختان لوکس کمیاب،درختان مرکبات کهنسال،انواع کاج بزرگ....

مجتمع درختان تنومند پالمیران

درباره گیاه

ما را به دوستان خود معرفی کنید

اگر مجتمع ما را دوست دارید، ما را به دوستان خود معرفی کنید

    مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما استفاده خواهد شد

    مجموعه ما را ببینید.

    اینستاگرام ما